הפקולטה לרפואה בצפת

3 מבני מעבדות לפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בצפת.

כל מבנה 800 מ"ר בשתי קומות. סה"כ כ- 2,400 מ"ר.

יזם: אוניברסיטת בר אילן.

אדריכל: שרמן אדריכלים.

זמן בנייה נטו:  3 וחצי חודשים.