בניה עממית - אנגולה

שני בתים פרטיים כחלק משכונה ירוקה

בניה בתקציב נמוך - דיור בר השגה

אנגולה, אפריקה

21 יום מיסודות לגמר