שיקום חזית רמת אביב

בנייני מגורים שהדבקת הקרמיקה התקלפה

על שרידי החיפוי הישן הורכב בתליה יבשה חיפוי גרניט יצוקה - Methodo

15,000 מ"ר

יזם: אפריקה ישראל