המרכז האקדמי רופין

מעונות הסטודנטים - חיפוי Prodema

1,000 מ"ר

יזם: אמפא מאליבו

אדריכלות: אורית גלעדי