הרחבת דירת גג - תל אביב

הרחבת דירת גג 

תוספת של כ 70 מ"ר 

אדריכל: עמירם כץ