חיפוי אמאייל (איטליה)

קסטות אמאייל - מוגנות שריטות למניעת פגיעת ונדליזם