PRODEMA
Qbiss BY Trimo
תמונה19
חיפוי בית פרטי אשדוד
חיפוי בניני מגורים רעננה
תמונה18
KIKA נתניה
חוצות המפרץ
הפקולטה לרפואה בצפת
משרדי HP יהוד
גן ילדים ירוק - חולון
בניה ירוקה - פרטית
IKEA נתניה
בנין דילר ב''ש
המרכז הבין תחומי הרצליה
מלתחות מגרש אימונים ''המושבה'' פ''ת
תמונה17
היכל NOKIA
נתב''ג 2000
תמונה20