KIKA נתניה
משרדי HP יהוד
הפקולטה לרפואה בצפת
חוצות המפרץ
חיפוי בית פרטי אשדוד
חיפוי בניני מגורים רעננה
היכל NOKIA
בנין דילר ב''ש
PRODEMA
מלתחות מגרש אימונים ''המושבה'' פ''ת
תמונה19
גן ילדים ירוק - חולון
Qbiss BY Trimo
תמונה17
תמונה18
IKEA נתניה
המרכז הבין תחומי הרצליה
נתב''ג 2000
בניה ירוקה - פרטית
תמונה20