התהליך

1. אנליזות

בניית מודל ממוחשב של הבניין לבדיקת צריכת האנרגיה, רמות תאורה, נוחות תרמית וחיזוי ביצועי הבניין. כלי זה, מאפשר בשלב מוקדם, לשפר את התכנון האדריכלי, את מעטפת הבניין או את המערכות ולהביא לחסכון משמעותי באנרגיה שייצרוך הבניין ובאיכות החיים של דייריו.

2. תכנון הנדסי והכנת תכנית ייצור (shop drawings)

שלד הפלדה מתוכנן ונבנה בתוכנה ייעודית ע"י מהנדס השלד. בשלב זה מותאם השלד לתכנית האדריכלית, נמצאים הפתרונות ההנדסיים לכוחות המופעלים על הבניין ומסופקות הוראות הייצור העוברות במדויק מן המחשב למכונת הייצור.

3. ייצור הפרופילים וסימונם

בתהליך מכופפים מנוקבים ונחתכים פרופילי הפלדה עפ"י התכנית שהוזנה למכונה. כל פרופיל מסומן באות ובמספר בהתאם למקומו בשרטוט.

4. הרכבת המסגרות

פועלים מרכיבים את הקירות והאגדים ע"י הידוק ניטים לחורים המוכנים מראש.

5. הובלה לאתר

במידה והייצור לא נעשה באתר, מובלים חלקי המבנה המורכבים לאתר. מכיוון שמדובר בקונסטרוקציה קלה, מצומצמות משמעותית הוצאות ההובלה.

6. הנפת הקירות וחיזוקם

הקירות המורכבים מונפים ע"י מנוף או ביד, עפ"י גודל המסגרות ומחוברים בפשטות בברגים קודחים עפ"י התכנית ההנדסית.

8. עיגון הקירות למסד

בשלב זה מעוגנים קירות הפלדה למסד הבטון ע"י עוגנים מיוחדים שיוצרו עפ"י הנחיית מהנדס השלד.

11. הנחת מערכות

ניתן לתכנן מראש את מעברי צנרת החשמל, האינסטלציה והמיזוג כך שישתלבו בצורה אידיאלית בשלד הפלדה וכך יחסך זמן וכסף רב. ללא חציבות תיקונים והשלמות מיותרים.

12. הנחת מערכות - מיזוג תת רצפתי סולארי!

מערכת ייחודית זו מאפשרת נוחות תרמית בהשקעה אנרגטית מינימלית.

מערכת צינורות מים תת רצפתית יוצרת, בעזרת מעבה סולארי תחושת קור או חום המתחילים ברצפה ומתפשטים בחלל

בצורה אחידה.

13. יציקת תקרת ביניים או גג

השיטה מאפשרת כל גג: שטוח, משופע, יצוק, ירוק, עם מערכת סולארית, או עם רעפים, הכל בהתאם לדרישות הלקוח ולתכנון ההנדסי.

17. גמר חוץ - טיח

יישום שלבי טיח חוץ, הכוללים רשת להגברת הגמישות ומניעת סדקים.

19. הרכבת מעטפת חוץ - פאנל מבודד TRIMO

מעטפת הבניין קובעת במידה רבה את ביצועיו התרמו-אקוסטיים. לכן לתכנון וביצוע המעטפת גם בהיבט האנרגטי, גם בהיבט האקוסטי וגם בהיבט האיטום יש חשיבות עליונה.

20. הרכבת מעטפת חוץ - אבן בתלייה יבשה

מעטפת הבניין קובעת במידה רבה את ביצועיו התרמו-אקוסטיים. לכן לתכנון וביצוע המעטפת גם בהיבט האנרגטי, גם בהיבט האקוסטי וגם בהיבט האיטום יש חשיבות עליונה.

21. הרכבת מעטפת חוץ - PRODEMA

מעטפת הבניין קובעת במידה רבה את ביצועיו התרמו-אקוסטיים. לכן לתכנון וביצוע המעטפת גם בהיבט האנרגטי, גם בהיבט האקוסטי וגם בהיבט האיטום יש חשיבות עליונה.

22. התזת בידוד תרמו-אקוסטי

רמת הבידוד התרמי והאקוסטי משפיעה באופן מוחלט על צריכת האנרגיה של הבניין ועל איכות החיים בו. לכן מותאמים השיטה ,החומרים ועובי הבידוד לדרישות הלקוח ולאזור האקלים שבו מבוצע הפרויקט. התזת הבידוד, (לעומת הנחת מיזרונים) מאפשרת כיסוי מלא ואחיד של הרווחים ומונעת תופעה של גלישה של הבידוד לאורך חיי המבנה. חומרי הבידוד משמעותיים לאיכות האוויר במבנה, ולכן נבחרו חומרים ללא השפעה סביבתית מזיקה: צלולוז - על בסיס נייר ממוחזר וקצף על בסיס צמחי.

פאנל מבודד TRIMO
אבן בתליה יבשה
פרודמה