תוספת קומה מודיעין עילית

תוספת קומה מסחרית.

2,400 מ"ר.

יזם: CPM

אדריכל: מאיר בוכמן

זמן בנייה נטו: חודשיים וחצי.

< חזרה לפרויקטים