בניה עממית - נמיביה

בית פרטי כחלק משכונה ירוקה

בניה בתקציב נמוך - דיור בר השגה

נמיביה, אפריקה

21 יום מיסודות לגמר

< חזרה לפרויקטים