נתב''ג 2000

תכנון החיפויים ומכירת חומר הגלם טרמינל 3

250,000 מ"ר

יזם: רשות שדות התעופה

< חזרה לפרויקטים