בניין אפי ארזי המרכז הבינתחומי הרצליה

חיפוי Prodema

1,800 מ"ר

יזם: המרכז הבין תחומי

אדריכלות: סקורקא אדריכלים

< חזרה לפרויקטים