בניין דילר אוניברסיטת בן גוריון

חיפוי Prodema

1,500 מ"ר

יזם: אוניברסיטת בן גוריון בנגב

אדריכלות: קימל אשכולות

< חזרה לפרויקטים