KIKA נתניה
PRODEMA
IKEA נתניה
היכל NOKIA
משרדי HP יהוד
הפקולטה לרפואה בצפת
חוצות המפרץ
בנין דילר ב''ש
חיפוי בית פרטי אשדוד
Qbiss BY Trimo
תמונה19
גן ילדים ירוק - חולון
מלתחות מגרש אימונים ''המושבה'' פ''ת
המרכז הבין תחומי הרצליה
תמונה18
חיפוי בניני מגורים רעננה
תמונה17
נתב''ג 2000
בניה ירוקה - פרטית
תמונה20